Knowledge is POWER Rotating Header Image

Mac OS

Mac OS X – Short Cut Key

Mungkin link dibawah boleh meringkaskan proses pencarian dan penggalian tuan2 & puan2…

http://support.apple.com/kb/HT1343?viewlocale=en_US&locale=en_US